GAMERHASH

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Jak możemy pomóc?

Lista tematów

Wypłata Bitcoin na portfel zewnętrzny

Ważne: wypłaty na portfel zewnętrzny można dokonać jedynie na koncie, na którym włączona jest weryfikacja dwuskładnikowa (2FA).


Wypłatę należy rozpocząć poprzez kliknięcie rozwijanego menu w danym portfelu i wybrać opcję “Wyślij”.


W pojawiającym się oknie istnieje opcja wyboru portfela GamerHash, z którego wypłata zostanie wykonana. Następnie należy podać następujące dane:

  • Adres portfela, na który środki zostaną wysłane.
  • Kwotę wypłaty. Tę można podać w wybranej kryptowalucie lub w USD, a system automatycznie ją przeliczy.

Należy pamiętać o minimalnych kwotach, które można wypłacić. Jeśli wprowadzona kwota nie spełni tego wymogu, zostanie wyświetlona stosowna informacja. 

Po wprowadzeniu wszystkich danych wyświetlona zostanie ostateczna kwota, która zostanie wysłana na wskazany portfel (pomniejszona o prowizję).


Pod przyciskiem “Lista adresów” można zdefiniować adresy na, które w przyszłości będą wykonywane wypłaty:

 

Pamiętaj, aby podany adres był stosowny do wypłacanej kryptowaluty, a więc dla Bitcoina powinien być to portfel Bitcoin.


Ważne!!!  W następnym kroku należy zatwierdzić operację kodem do weryfikacji dwuetapowej.

Czy ten artykuł był pomocny?

3 użytkowników uznało ten artykuł za pomocny!


Nie możesz znaleźć odpowiedzi? Zapytaj naszej społeczności:

Możesz zasugerować zmiany, potrzebę aktualizacji lub zgłosić błąd w artykule - tutaj